نوشته‌ها

چای آرام بخش و موثر برای تیروئید

امروز یک نوع چای التیام‌دهنده برگرفته از کتاب Anthony William را معرفی می کنیم . این چای به همان اندازه که بر روح شما  اثر می‌گذارد بر تیروئید و سایر قسمت های بدنتان هم تاثیر گذار است.  Anthony William قدرت شفادهندگی بسیاری از مواد غذایی را که …